Vad är dropshipping

Du kanske har gått i tankarna att starta din egen webbutik. Samtidigt kanske du inte riktigt vet hur du ska gå tillväga när det kommer till att hantera inventarier. Enligt den traditionella verksamhetsmodellen brukar återförsäljaren sköta hela kedjan, dvs. hantera frakt- och lagerkostnader samt allt annat som ingår när man ska leverera en produkt. Vi kommer att prata om en alternativ modell som du kan använda dig av för att leverera dina produkter.

Hur dropshipping fungerar

Dropshipping skiljer sig från vanliga leveransmodeller eftersom företaget som står bakom verksamheten inte behöver ha ett eget lager. Det man istället gör att är att beställa direkt från en leverantör när man väl får in en order. Leveransen går sedan direkt till den kund som har beställt från dig.

Den verksamhetsutövare som följer denna modell fungerar därför som en slags mellanhand, eftersom själva lagret finns någon annanstans.

Nuförtiden är det många som föredrar att driva verksamheter som är i princip helt IT-baserade, som exempelvis informationssidor rörande nätcasinon likt spelsvenska.com eller dropshipping som vi tar upp här.

En person som sysslar med dropshipping kallas för dropshipper

En dropshipper kan vara antingen en person eller ett företag som sysslar med denna typ av verksamhet. Aktören beställer de logistiktjänster som behövs för att verksamheten ska fungera istället för att sköta detta själv.

Det kan vidare variera hur en dropshipping-verksamhet är uppbyggd. Ibland kan det handla om ett företag med ett stort antal personer, men eftersom lagerhållningen sköts externt kan verksamheten också drivas av en enda person.

Hur fungerar processen när man sysslar med dropshipping?

När man sysslar med dropshipping utgör ens verksamhet helt och hållet en länk mellan en leverantör som finns någonstans i världen och själva kunden som beställer produkten.

Var finns företagen?

Detta företag kan i princip befinna sig var som helst i världen. För att hitta en bra leverantör använder man sig av en databas med kontaktuppgifter till olika aktörer inom den industri man har tittat på. Det finns flera välkända leverantörsdatabaser, som exempelvis:

 • Worldwide Brands
 • SaleHoo
 • AliExpress

Om du vill förenkla processen med att hitta en bra leverantör kan du även använda dig av en app som gör en stor del av jobbet åt dig. En sådan app kommer att kunna ansluta dig till tusentals lämpliga leverantörer, för att du ska kunna ha många att välja mellan och på så vis kunna välja de aktörer som är rätta för just dig. Dessa specialanpassade appar kan dessutom hjälpa dig med att importera de specifika produkter som dina kunder är som mest intresserad av.

Leveransprocessen

Hela leveransprocessen är till stor del automatiserad, och du som ägare till webbshoppen behöver egentligen bara tänka på två saker:

 1. Att informationen som angetts, som t.ex. leveransadress, är korrekt.
 2. Sedan måste du bemöda dig med att trycka på orderknappen också.

Efter att du har gått igenom de föregående två stegen kommer produkten sedan att skickas från din valda leverantör till den kund som har beställt. Du behöver själv inte hantera någon del av denna leveransprocess.

Det finns en del personer som har varit en aning tveksamma när det kommer till dropshipping, eftersom det ibland har fått ett oförtjänt rykte av att inte vara en seriös typ av verksamhet. Så behöver verkligen inte vara fallet, men dropshipping är inte en verksamhet som kommer att ge dig pengar över en natt. Precis som när det gäller många andra slags verksamheter krävs det även här att man är disciplinerad och att man arbetar hårt för att lyckas.

Anledningar till att börja med dropshipping

Härunder kommer vi att ta upp några anledningar till varför så många både små och stora företag nuförtiden väljer att använda dropshipping-modellen:

Man behöver inte så stort kapital för att börja

En fördel som man har när man ska sätta upp en verksamhet nuförtiden är att man många gånger inte behöver lika mycket kapital för att komma igång som man behövde förr.

Dropshipping-modellen medför ännu större fördelar eftersom man inte ens behöver köpa produkten innan ens egna kunder väljer att beställa den. Lagerhållning är oftast något som kostar mycket pengar. Om man dessutom behöver förutse vilka produkter som ens kunder kommer att köpa kan detta lätt slå fel. Med dropshipping undviker man denna risk.

Det är lätt att komma igång

Eftersom man undviker det trassel som ofta uppstår när man ska hantera fysiska produkter blir det mycket lättare och komma igång med själva verksamheten. För det första behöver man inte ha några lagerkostnader alls. För det andra kommer packningen och leveransen av varan redan ha tagits om hand.

Utöver detta har vi andra aspekter som man kanske inte tänker så mycket på innan man börjar med verksamheten, som exempelvis spårning av paketen så att man säkerställer att de hamnar rätt. Vidare händer det att kunderna inte är nöjda med produkten. Alla returhanteringar tas också om hand av leverantören och du slipper detta trassel.

Logistikbiten utgör heller inget problem, eftersom man som sagt bara beställer varan när en klient verkligen har lagt en order. Att föra inventarie och hela tiden ha kontroll på hur många enheter man har av en viss produkt är också något som kan vara ganska så tidskrävande.

Kostnaderna för att driva verksamheten är små

Den utrustning som krävs för att driva verksamheten kommer att vara minimal. Det enda man egentligen kommer att behöva är en laptop och möjligtvis en telefon. Resten av processen sköts av de leverantörer som du har anlitat.

Något man dock bör tänka på är att kostnaden kan komma att öka allt eftersom du utökar din verksamhet, förutsatt att det går bra. Med det sagt kommer dessa kostnader fortfarande att vara minimala jämfört med om du hade drivit en traditionell affärsverksamhet.

Flexibel plats

Efter pandemin är det allt fler personer som har börjat arbeta på distans. Dropshipping-modellen har sedan en ännu längre tid tillbaka redan följt ett sådant arbetssätt, eftersom man kan driva verksamheten oavsett var man befinner sig. Det viktiga är att man bibehåller kommunikationen med de olika aktörer man samverkar med. Sedan varifrån man gör detta spelar mindre roll med denna affärsmodell.

Ett brett produktutbud

Om man driver en verksamheten där man måste ha en egen lagerhållning kan det vara problematiskt att täcka alla de nischer man har tänkt. Att hyra lager för förvaring av produkterna är något som medför en stor kostnad, vilket gör att den eventuella vinsten tar sig en ordentlig törn.

Man kan såklart köpa lager själv, men då ska man inte bara ha tillgång till kapital för detta, utan man måste även betala andra tillkommande kostnader såsom:

 • El
 • Väktare för att skydda lagret
 • Städare
 • Etc.

Med dropshipping kan du i princip ha ett så stort utbud du vill, eftersom du inte själv behöver förvara alla dessa produkter. Om det då uppstår någon form av trend på marknaden som du vill ta del av, där kunderna köper mängder av en viss typ av vara, kommer det att gå väldigt enkelt att styra skutan mot denna nya vinstmöjlighet.

En slutlig sak som du inte behöver oroa dig för när det gäller logistiken är alla de eventuella produkter som i slutändan inte säljs när man har en traditionell verksamhet. Detta “produkt-svinn” medför en förlust i företaget med tanke på att det rör sig om produkter som du i sådana fall redan har köpt in.

Man kan testa det i en mindre skala först

Ett problem som ofta uppstår med nya företag är att det är svårt att förutsäga huruvida den planerade modellen verkligen kommer att fungera. Faktum är att man brukar säga att de flesta företag går under inte långt efter att de har startats.

Dropshipping ger dig möjligheten att prova på modellen i mindre skala innan du väljer att expandera. Eftersom det går lätt att prova på dropshipping kan man också välja att börja med att sälja enstaka produkter. Det kanske finns någon specifik nisch som du har siktet på men som du inte vet kommer att fungera. Den här modellen ger dig möjligheten att testa dina idéer utan någon avsevärd risk.

Det är lättare att skala upp när man har bestämt sig

När man ska börja att skala upp en traditionell affärsverksamhet kommer detta för det mesta medföra betydande kostnader och mer jobb än vad många mäktar med. Det är något som kan utgöra en risk inte bara för själva verksamheten, utan även för din hälsa om du driver verksamheten alldeles ensam.

Dropshipping gör det enklare för både företag och individer att expandera verksamheten när man har bestämt sig för att det är dags att ta detta steg.

Kan det finnas några nackdelar med dropshipping?

Även om dropshipping för det mesta är positivt för de flesta finns det några saker man bör tänka på:

 • Om du har ett eget lager är det enklare för dig att se om varan finns i lager. Om du förlitar dig på externa leverantörer kanske detta inte alltid är lika enkelt. Men som med det mesta annat finns det appar för detta.
 • Du kan komma att bli beskylld för eventuella problem som leverantörerna har orsakat, eller fall där det har varit svårt för leveranserna att komma fram p.g.a. väderleken.
 • Det blir svårt för dig att ta fram produkter som är skräddarsydda efter en viss kunds behov, eftersom det är leverantören som tar fram själva produkten och kanske inte vill eller kan göra specialanpassningar av produkten utav olika orsaker.