Vad är relationer i affiliate-marknadsföring?

Grunden till att affiliate-marknadsföring fungerar är förtroende. Det borde det vara all typ av reklam och marknadsföring. Därför är de relationer som skapas mellan människor i detta koncept a och o. Relationen mellan kunden och den som är affiliate är lika grundläggande som förhållandet mellan den som är affiliate och handlare: stort förtroende, rättvisa villkor och transparens. Det sistnämnda – transparens – är dessutom ett lagkrav i vissa länder som till exempel USA.

I den mest enkla formen av affiliate-marknadsföring är tre parter med i förtroende-triangeln. Det är kunden, marknadsföraren och handlaren. Marknadsföraren är den som kallas affiliate, handlaren är den som äger, och kunden är målgruppen.

Provision?

Provision för affiliates varierar. Det hänger på individer, branscher och företag. Det finns ingen standardiserad avgift. Även om 30 procent är den över gränsen. Detta är dock ingen regel. Det finns exempel på dem som erbjuder mycket högre provisionsnivåer.

Ibland kan en povisionsnivå visa sig bli ohållbar för en del affilate program.

En del affilate program erbjuder ändå höga och hållbara summor. Till exempel 500 dollar för varje hänvisning och 10 procentig månatliga återkommande provisioner på livstid. Det är betalningar som skickas på månadsbasis.

För den som vill ha affiliates är det viktigt att tänka på att de inte är dina anställda eller arbetsgivare. Det är dina kompanjoner.

Vad är ett affiliate nätverk?

Affiliate-nätverk är något man helst vill slippa men som ändå kan vara en praktisk nödvändighet. Anledningen till att man gärna slipper det är för att det är en mellanhand som kostar pengar.

Affilatenätverk gör livet enklare: de ansluter affilates till produkter som e kanske inte hittar på egen hand och ger handlaren en omfattande databas med partners som de kan samarbeta med. Men det är inte gratis. Priset eller månadsavgiften kan vara mycket saftig.

Det betyder inte att alla nätverk är dåliga. Har man tid och budget är det bättre att bygga sitt eget nätverk, men om man inte riktigt har budgeten för det än och vill komma igång snabbt kan det vara bra att överväga ett affiliate-nätverk.

För den som bloggar

Relationen till bloggaren? Hur viktig är den? Svaret är givetvis mycket. Och man behöver inte vara jättestor för att vara attraktiv. Idag älskar företag så kallade mikroinfluensers.